Sunday, April 16, 2023

நடக்கப்போகும் சம்பவங்களை முன்னறிவிப்பது பைபிள்.


புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன்; அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். ஏசாயா 42:9

அந்தத்திலுள்ளவைகளை ஆதிமுதற்கொண்டும், இன்னும் செய்யப்படாதவைகளைப் பூர்வகாலமுதற்கொண்டும் அறிவிக்கிறேன். ஏசாயா 46:10

அது நடப்பதற்கு முன்னமே அதை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். யோவான் 13:19

சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு. வெளி 1:1

இவைகளுக்குப்பின்பு சம்பவிக்கவேண்டியவைகளை உனக்குக் காண்பிப்பேன். வெளி 4:1 

Friday, January 27, 2023

அரைசேக்கல் வெள்ளி நாணயம் கண்டெடுப்பு.

 2000 ஆண்டுகள் பழமையான, எருசலேம் ஆலயத்துக்கு வரியாக செலுத்தப்படும் அரைசேக்கல் வெள்ளி நாணயம் கண்டெடுப்பு. (யாத் 30:13)


பைபிளில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரோம பேரரசர் அகஸ்டஸ் சீசர்.

 பைபிளில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரோம பேரரசர் அகஸ்டஸ் சீசர், தான் அறியாமலேயே ஒரு பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேற காரணமாயிருந்தார் என்பது தெரியுமோ. இயேசுவின் தாய் தந்தையினர் குடிஇருந்தது நாசரேத் எனும் ஊரில். ஆனால் மீகா 5:2 படி இயேசு பிறக்க வேண்டியது பெத்லகேமில். அகஸ்டஸ் சீசர் மக்கள்தொகை கணக்கெடுக்கபோவதாக அறிவிப்பு வெளியிட்டபடியால் யோசேப்பு தனது மனைவி மரியாளுடன் சொந்த ஊரான பெத்லகேம் போகவேண்டியதாயிற்று. அங்கே பைபிள் வாக்கியங்கள் முன்னுரைத்த படி இயேசு பெத்லகேமில் பிறந்தார். இப்படியாக அகஸ்டஸ் சீசர், தான் அறியாமலேயே ஒரு பைபிள் முன்னுரைப்பு நிறைவேற காரணமாக அமைந்தார்.கற்பலகைகளுடன் மோசே.

கையில் பத்துகட்டளை கற்பலகைகளுடன் மோசே - சிற்பத்தை உருவாக்கியவர் இத்தாலிய சிற்பக்கலைஞர் மைக்கெலேஞ்சலோ. இடம் - ரோம்.


கிரீஸ் தேசம் பைபிளில் கிரேக்கு தேசம்.

 இன்றைய கிரீஸ் தேசம் பைபிளில் கிரேக்கு தேசம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (அப்போஸ்தலர் 20:2)